Πού ζούσαν οι Πέτρος και Ανδρέας;

Στην Καπερναούμ Στην Βηθσαϊδά

Μκ 1,21.29
Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· […] Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

Ιω 1,45
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2016