Εισαγωγή στην
Α′ προς ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Επιστολή

H Α′ επιστολή προς Κορινθίους απευθύνεται στην τοπική Εκκλησία της Κορίνθου και γράφτηκε πιθανότατα από τον Παύλο περίπου το 53-56 μ.Κ.Χ. αν και υπάρχουν μερικά εδάφια (Α Κορ 11,2-16 και Α Κορ 14,34-35) που εικάζεται ότι προστέθηκαν αργότερα (στα πρώτα χειρόγραφα τα εδάφια αυτά βρίσκονταν στο τέλος των κεφαλαίων και αντιφάσκουν με άλλα εδάφια της ίδιας επιστολής).

1 - 4 Διάσπαση της Εκκλησίας της Κορίνθου
5 - 6 Θέματα ηθικής
7 - 14 Γάμος και λατρεία
15 - 16 Ανάσταση και δευτέρα παρουσία
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2016