Εισαγωγή στην
Α′ Επιστολή ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Α′ επιστολή του Ιωάννη είναι το 23ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και μία από τις 7 καθολικές επιστολές. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον ευαγγελιστή Ιωάννη με αγνώστους παραλήπτες. Η πλειονότητα των μελετητών της Βίβλου συμφωνεί ότι η επιστολή γράφτηκε από το ίδιο πρόσωπο με αυτό που έγραψε το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο χωρίς να λείπουν και κάποιοι που διαφωνούν.

Στην επιστολή αυτή υπάρχει και η μοναδική ουσιαστικά αναφορά της Βίβλου στην τριαδικότητα του Θεού, το λεγόμενο «Ιωάννειο κόμμα» ή «Κόμμα Ιωάννου» (comma Johanneum), στον στ. 5,7. Πάντως ο συγκεκριμένος στίχος απουσιάζει από τα παλιότερα ελληνικά χειρόγραφα και επίσης παραλείπεται και από μοντέρνες εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2014