Εισαγωγή στην
Α′ Επιστολή ΠΕΤΡΟΥ

Η Α′ επιστολή του Πέτρου είναι το 21ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και μία από τις 7 καθολικές επιστολές. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον Πέτρο αν και πολλοί μελετητές αμφισβητούν αυτήν την άποψη βασισμένοι στην γλώσσα και το ύφος της επιστολής.

Απευθύνεται σε μέλη Εκκλησιών της Μικράς Ασίας (Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας καὶ Βιθυνίας) τους οποίους χαρακτηρίζει εξόριστους (παρεπιδήμους διασπορᾶς) και οι οποίοι φαίνεται να υφίστανται κάποιο είδος διωγμού.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2014