Εισαγωγή στην
Β′ προς ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Επιστολή

Η Β′ επιστολή προς Κορινθίους είναι το όγδοο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Πιθανότατα γράφτηκε από τον Παύλο και ίσως αποτελεί την σύνθεση περισσοτέρων από μία επιστολές. Ειδικότερα τα κεφάλαια 10-13 φαίνεται να αποτελούν μέρος άλλης επιστολής, αφού το ύφος των κεφαλαίων αυτών είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα.

 1-7  Υπεράσπιση της αποστολικής του διακονίας
 8-9  Έρανος για τους πιστούς της Ιερουσαλήμ
 10-13  Επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του ως αποστόλου
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2016