Εισαγωγή στην
Β′ Επιστολή ΠΕΤΡΟΥ

Η Β′ επιστολή του Πέτρου είναι το 22ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και μία από τις 7 καθολικές επιστολές. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον Πέτρο αλλά οι περισσότεροι σημερινοί μελετητές την θεωρούν ψευδεπίγραφη. Ένας από τους λόγους είναι ότι μοιάζει υπερβολικά με την Επιστολή του Ιούδα.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της επιστολής, καταδικάζει τους «ψευδοδιδασκάλους» και εξηγεί ότι η καθυστέρηση της Δευτέρας Παρουσίας οφείλεται στο ότι ο Θεός θέλει να δώσει το χρονικό περιθώριο σε περισσότερους ανθρώπους να απαρνηθούν το κακό και να βρουν την σωτηρία.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2014