Εισαγωγή στην
Β′ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Επιστολή

Η Β′ επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς είναι το 14ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον Παύλο κάπου ανάμεσα στα έτη 50 και 52 μ.Κ.Χ. προκειμένου να λυθούν παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν από άλλη επιστολή που έστειλε (ίσως την πρώτη;) ή από επιστολή η οποία αποδιδόταν σε αυτόν (ίσως την πρώτη;)

Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η επιστολή δεν γράφτηκε από τον Παύλο και την κατατάσσουν στις έξι «ψευδεπίγραφες επιστολές του Παύλου» ή «δευτεροπαυλικές» (οι άλλες είναι οι προς Εφεσίους, Κολοσσαείς, οι Α′ και Β′ προς Τιμόθεο και η επιστολή προς τον Τίτο). Ο λόγος είναι ότι υπάρχει ύποπτη ομοιότητα ανάμεσα στις δύο επιστολές προς τους Θεσσαλονικείς όσον αφορά σε λέξεις, εκφράσεις και την δομή, οι οποίες μάλιστα είναι γενικά διαφορετικές από αυτές που έχουν οι άλλες επιστολές του Παύλου.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο είναι αξιοσημείωτο η επιστολή αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο (το Κεφ. 2) στη Δευτέρα Παρουσία η οποία πάντως δεν αναμενόταν σύντομα (αντίθετα με τα όσα έλεγε στην πρώτη επιστολή).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2014