Εισαγωγή στην
Γ′ Επιστολή ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Γ′ επιστολή του Ιωάννη είναι το 25ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και μία από τις 7 καθολικές επιστολές και ένα από τα μικρότερα βιβλία (αποτελείται από μόλις 15 στίχους). Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον ευαγγελιστή Ιωάννη κάτι που αμφισβητούν αρκετοί διότι ο συγγραφέας της επιστολής αυτοαποκαλείται «πρεσβύτερος» κι όχι «απόστολος» κάτι που υποδεικνύει ότι συγγρφαφέας της επιστολής είναι ο πρεσβύτερος Ιωάννης και όχι ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσον αφορά στο περιεχόμενό της αναφέρεται σε κάποια ενδοεκκλησιαστική διαμάχη.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2014