Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΠΡΑΞΕΩΝ των ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Οι Πράξεις Αποστόλων είναι το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και γράφτηκε περίπου το 80-90 μ.κ.Χ. από τον ίδιο συγγραφέα που έγραψε και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Οι Πράξεις περιγράφουν την διάδοση του χριστιανισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέσα από τις δράσεις κυρίως των Πέτρου και Παύλου. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ενώ αρχικά το πλάνο ήταν να κηρυχθεί το ευαγγέλιο στους Ιουδαίους, επειδή αυτοί το απέρριψαν, τελικά άρχισαν να το κηρύττουν στους εθνικούς (ειδωλολάτρες).

Οι Πράξεις Αποστόλων χωρίζονται χονδρικά σε δύο μέρη: το πρώτο (κεφ. 1-12) έχει ως κεντρικό χαρακτήρα τον Πέτρο και το δεύτερο (κεφ. 13-28) τον Παύλο.

1,1 - 6,7 Διάδοση στους Ιουδαίους της Ιερουσαλήμ
6,8 - 9,31 Διάδοση στην Ιουδαία και Σαμάρεια
9,32 - 12,24 Διάδοση στην Αντιόχεια
12,25 - 16,5 Διάδοση στην Μικρά Ασία
16,6 - 19,20 Διάδοση στην περιοχή του Αιγαίου
19,21 - 28,31 Διάδοση στην Ρώμη
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2016