Εισαγωγή στην
Επιστολή ΙΑΚΩΒΟΥ

Η επιστολή του Ιακώβου είναι το προτελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον Ιάκωβο τον «αδελφόθεο» μεταξύ του 45 και 48 μ.Κ.Χ. ή κατά άλλους κατά το 62 μ.Κ.Χ. Στην πραγματικότητα πολλοί αμφισβητούν τόσο τον συγγραφέα όσο και την χρονολόγηση της επιστολής (τα πιο παλιά χειρόγραφα είναι από το δεύτερο μισό του 3ου αι.) και θεωρούν είτε ότι είναι ψευδεπίγραφη είτε ότι είναι μία «δουλεμένη» επιστολή του Ιακώβου από κάποιον μεταγενέστερό του.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο, η επιστολή περιέχει κυρίως συμβουλές, παραινέσεις και αποφθέγματα τα οποία είναι κάπως ασύνδετα μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο κάποιοι αποκαλούν αυτήν την επιστολή «μικρό βιβλίο των Παροιμιών». Ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα της επιστολής είναι ότι η πίστη πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες πράξεις, από μόνη της είναι ανώφελη (αυτό φυσικά αντιφάσκει με πολλά χωρία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2014