Εισαγωγή στο
Κατά ΜΑΡΚΟΝ
Ευαγγέλιον

Το Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο είναι το δεύτερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και περιγράφει την ζωή του Ιησού από την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή μέχρι την σταύρωση και ανάστασή του. Πιθανότατα γράφτηκε ανάμεσα στο 66 και 70 μ.Κ.Χ. από άγνωστο συγγραφέα (ο τίτλος «Κατά Μάρκο» προστέθηκε κάποια στιγμή κατά τον 2ο αι.) στα ελληνικά για ελληνικό ακροατήριο. (Αυτό φαίνεται και από το ότι ο συγγραφέας επεξηγεί κάποιες ιουδαϊκές παραδόσεις).

Τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά μοιάζουν πάρα πολύ σε αντίθεση με αυτό κατά Ιωάννη. Αν και παλιότερα θεωρούνταν ότι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο ήταν μία σύνοψη του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου, σήμερα οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι είναι το ευαγγέλιο που γράφτηκε πρώτο και τα άλλα δύο βασίζονται σε αυτό με σημαντικές (σε ποσότητα) προσθήκες.

Η δομή του Κατά Μάρκο Ευαγγελίου είναι συνοπτικά η εξής:

1 - 1,15 Βάπτιση
1,16 - 8,30 Κηρύγματα
8,31 - 15 Προετοιμασία για τα πάθη και σταύρωση
16 Ανάσταση
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016