Εισαγωγή στο
Κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Ευαγγέλιον

Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και περιγράφει πώς ο Ιησούς έχοντας απορριφθεί από τους Ιουδαίους τελικά έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Πιθανότατα γράφτηκε ανάμεσα στο 70 και 110 μ.Κ.Χ. Οι περισσότεροι μελετητές της Βίβλου συμφωνούν ότι γράφτηκε ανάμεσα στο 80 και το 90 μ.Κ.Χ. από άγνωστο συγγραφέα, πιθανότατα κάποιον Ιουδαίο που είχε απορρίψει αρκετές από τις παραδοσιακές Ιουδαϊκές αξίες (ο τίτλος «Κατά Ματθαίο» προστέθηκε κάποια στιγμή κατά τον 2ο αι.). Τα παλιότερα χειρόγραφα που έχουν βρεθεί είναι του 4ου αι.

Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι μία ευφάνταστη αναπαραγωγή του κατά Μάρκο Ευαγγελίου και περιέχει μερικές διαφοροποιήσεις που έχουν σκοπό να αναδείξουν την θεϊκή υπόσταση του Ιησού. Για παράδειγμα ο νεανίσκος με το λευκό ένδυμα που κάθεται στο μνήμα του Ιησού στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο (Μκ 16,5) περιγράφεται ως άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό μέσα σε σεισμό, που έμοιαζε με αστραπή και το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι (Μτ 28,2-3).

Η δομή του Κατά Ματθαίο Ευαγγελίου είναι συνοπτικά η εξής:

1 - 4,22 Γέννηση και προετοιμασία του Ιησού
4,23 - 16,20 Κηρύγματα και διδαχές
16,21 - 28 Προετοιμασία για τα πάθη, σταύρωση και ανάσταση
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016