Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α′

Τα δύο βιβλία των Παραλειπομένων (στα εβραϊκά: דברי הימים‎, Divrei Hayyamim και στις αγγλόφωνες Βίβλους, 1/2 Book of Chronicles) είναι το 13ο και 14ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης (και τελευταία της Tanakh). Είναι τα τελευταία «ιστορικά βιβλία». Αρχικά ήταν ένα βιβλίο αλλά κατά την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο′, διασπάστηκε σε δύο.

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου των βιβλίων των Παραλειπομένων είναι επανάληψη περιεχομένου άλλων βιβλίων (κυρίως από τη Γένεση και τα Γ′ και Δ′ Βασιλειών) και για αυτόν τον λόγο πολλοί μελετητές θεωρούν ότι οι συγγραφείς των Παραλειπομένων άντλησαν το υλικό τους από αυτά τα βιβλία. Άλλη άποψη είναι ότι τα βιβλία των Παραλειπομένων γράφτηκαν την ίδια περίοδο με τη Γένεση και τα βιβλία των Βασιλειών συνεπώς όλα αυτά τα βιβλία άντλησαν το περιεχόμενό τους από τις ίδιες πηγές.

Τα κεφάλαια των δύο βιβλίων των Παραλειπομένων ξεκινούν από τον Αδάμ και φτάνουν μέχρι την αιχμαλωσία των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα (μέσα του 6ου αι. π.Κ.Χ.). Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο A′ Παραλειπομένων διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 9 Γενεαλογίες
10 Σαούλ
11 - 29 Η βασιλεία του Δαβίδ
Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2014