Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ′

Τα βιβλία Γ′ και Δ′ Βασιλειών (στα εβραϊκά ספר מלכים‎ –Sepher M'lakhim και στις αγγλόφωνες εκδοχές της Βίβλου, 1/2 Book of Kings) είναι το 11ο και 12ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ήταν ένα βιβλίο αλλά κατά την μετάφραση από τους Ο′ χωρίστηκε σε δύο. Ανήκουν στα λεγόμενα «ιστορικά βιβλία» (στους «προγενέστερους προφήτες» στην εβραϊκή Βίβλο). Ο συγγραφέας των βιβλίων αυτών είναι σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση ο προφήτης Ιερεμίας.

Τα βιβλία αυτά παρουσιάζουν την πορεία των φυλών του Ισραήλ και του Ιούδα από τον θάνατο του Δαβίδ μέχρι και περίπου 400 χρόνια μετά (δηλ. περίπου από το 960 π.Κ.Χ. μέχρι το 560 π.Κ.Χ.). Στο Γ′ Βασιλειών παρουσιάζονται και περιγραφές του Ναού του Σολομώντα. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι τα βιβλία Γ′ και Δ′ Βασιλειών όπως και τα υπόλοιπα «ιστορικά» γράφτηκαν για να δώσουν μία θεολογική εξήγηση για την καταστροφή του Ιουδαϊκού βασιλείου από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Κ.Χ.

Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται και η οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα (κεφ. 5, 6 και 8). Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο Γ′ Βασιλειών διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 2 Το τέλος της βασιλείας του Δαβίδ
3 - 11 Η βασιλεία του Σολομώντα
12 - 16 Από την διάσπαση του βασιλείου ως την Ιεζαβέλ
17 - 19 Ηλίας Θεσβίτης
20 - 22 Από τον Αχαάβ ως τον Οχοζία

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2014