Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ′

Τα βιβλία Γ′ και Δ′ Βασιλειών (στα εβραϊκά ספר מלכים‎ –Sepher M'lakhim και στις αγγλόφωνες εκδοχές της Βίβλου, 1/2 Book of Kings) είναι το ενδέκατο και δωδέκατο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ήταν ένα βιβλίο αλλά κατά την μετάφραση από τους Εβδομήκοντα χωρίστηκε σε δύο. Ανήκουν στα λεγόμενα «ιστορικά βιβλία» (στους «προγενέστερους προφήτες» στην Tanakh). Ο συγγραφέας των βιβλίων αυτών είναι σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση ο προφήτης Ιερεμίας.

Τα βιβλία αυτά παρουσιάζουν την πορεία των φυλών του Ισραήλ και του Ιούδα από τον θάνατο του Δαβίδ μέχρι και περίπου 400 χρόνια μετά (δηλ. περίπου από το 960 π.Κ.Χ. μέχρι το 560 π.Κ.Χ.). Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι τα βιβλία Γ′ και Δ′ Βασιλειών όπως και τα υπόλοιπα «ιστορικά» γράφτηκαν για να δώσουν μία θεολογική εξήγηση για την καταστροφή του Ιουδαϊκού βασιλείου από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Κ.Χ.

Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο Δ′ Βασιλειών διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 9 Ηλίας και Ελισσαίος
10 - 17 Από τον Ιού ως την πτώση του βόρειου βασιλείου
18 - 20 Η βασιλεία του Εζεκία
21 Μανασσής και Αμών
22 - 23 Η βασιλεία του Ιωσία
23 - 25 Άλλοι βασιλιάδες του Ιούδα

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2014