Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β′

Το πρώτο βιβλίο των Βασιλειών είναι το ένατο βιβλίο της Βίβλου. Στην Tanakh είναι το όγδοο βιβλίο, αλλά συνήθως και τα δύο τμήματα είναι ενωμένα σε ένα ενιαίο βιβλίο. Στα Εβραϊκά ονομάζεται ספר שמואל, (σέφερ σμουέλ), ενώ στα Αγγλικά προτιμάται ο τίτλος "Book of Samuel". Η ενιαία αρίθμηση των τεσσάρων βιβλίων των Βασιλειών προτιμάται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο διαχωρισμός σε δύο βιβλία έγινε από τους Ο′ και η επιλογή αυτή πέρασε και στις λατινικές μεταφράσεις και κατά τον 16ο αι. άρχισε να καθιερώνεται και στις εβραϊκές εκδόσεις της Tanakh.

Παραδοσιακά συγγραφέας θεωρείται ο Σαμουήλ με προσθήκες από τον Γαδ και τον Νάθαν και τα περιστατικά τοποθετούνται γύρω στο 1000 π.Κ.Χ., αλλά το βιβλίο είναι σίγουρα προϊόν του 6ου αι. π.Κ.Χ. πιθανώς σύνθεση από παλαιότερα κείμενα. Σήμερα, το εβραϊκό μασορετικό κείμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην αγγλική μετάφραση επί βασιλέως Ιακώβου, και το ελληνικό έχουν σημαντικές διαφορές, συχνά μη επιλύσιμες.

Το βιβλίο περιέχει την περίοδο της βασιλείας του Δαβίδ. Θεματικά το βιβλίο διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 5 Ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς της Χεβρώνας και της Ιερουσαλήμ
6 - 10 Τα χρόνια δόξας του Δαβίδ
11 - 20 Εξεγέρσεις κατά του Δαβίδ
21 - 24 Το τέλος του Δαβίδ
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2014