Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗ

Το βιβλίο του Εκκλησιαστή (στα εβραϊκά קֹהֶלֶת, Κοχήλεθ που σημαίνει «δάσκαλος» ή «κήρυκας») είναι ένα από τα βιβλία της Tanakh και της Παλαιάς Διαθήκης των χριστιανικών θρησκειών. Ο εκκλησιαστής συστήνεται ως γιος του Δαβίδ (στ. 1,1 «Ῥήματα ἐκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ.»), σοφός (στ. 1,18 «[…] ἰδοὺ ἐγὼ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν, οἳ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔδωκα καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ γνῶσιν») που έγινε και ο ίδιος βασιλιάς των Ισραηλιτών (στ. 1,12 «Ἐγὼ ἐκκλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ·») υποννοώντας ότι είναι ο Σολομώντας. Παρόλα αυτά είναι κοινός τόπος ότι το βιβλίο γράφτηκε χοντρικά 6 αιώνες μετά τον θάνατο του Σολομώντα (αν υποθέσουμε ότι ο Σολομώντας είναι ιστορικό πρόσωπο), δηλαδή κατά τα τέλη του 3ου με αρχές του 2ου αι. π.Κ.Χ., και ο συγγραφέας του βιβλίου είναι άγνωστος.

Το βιβλίο του Εκκλησιαστή διαφέρει από τα άλλα της Παλαιάς Διαθήκης στο ότι απουσιάζει παντελώς ένας Θεός που αποκαλύπτεται, επεμβαίνει, τιμωρεί ή συγχωρεί ή ενδιαφέρεται για τον εκλεκτό λαό του. Από νωρίς εκφράστηκαν διαφωνίες για την κανονικότητά του, για το μήνυμα που μεταφέρει, για το αν είναι ύμνος στην ζωή ή ένα βαθιά απαισιόδοξο ποίημα. Άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι οι στίχοι 3,1-8 μελοποιήθηκαν από τον Pete Seeger και έγιναν η επιτυχία Turn! Turn! Turn! των Byrds (1962).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2014