Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΕΣΔΡΑ Β′

Το βιβλίο του Έσδρα Β′ είναι το βιβλίο του Έζρα (עזרא) της Tanakh. Αρχικά ήταν ένα βιβλίο μαζί με το βιβλίο του Νεεμία, το βιβλίο των Έσδρα-Νεεμία, το οποίο τελικά χωρίστηκε σε δύο κατά τον 3ο αι. μ.Κ.Χ. Πήρε το όνομά του από τον γραμματέα Έσδρα, οποίος στο βιβλίο βιβλίο Έσδρας Α′ αναφέρεται ότι είναι και αρχιερέας.

Το βιβλίο ασχολείται με την επιστροφή μίας ομάδας Ιουδαίων από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ (τους καθοδηγεί ο Έσδρας). Χωρίζεται σε βασικά σε δύο μέρη:

1 - 6 επιστροφή στην Ιερουσαλήμ και ανακατασκευή του Ναού
7 - 10 Ο Έζρα εξαγνίζει τους Ιουδαίους απο την αμαρτία του γάμου με αλλόφυλες.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2013