Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΙΕΡΕΜΙΑΤο βιβλίο του Ιερεμία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προφητικά βιβλία αφού περιέχει 52 κεφάλαια. Σύμφωνα με τον θρύλο γράφτηκε «καθ' υπαγόρευση» του Ιερεμία από τον γραμματέα του, Βαρούχ.

1 - 25,13 Ο πυρήνας των προφητειών του Ιερεμία.
25,14 - 31 Τιμωρία των εθνών γύρω από το Ισραήλ.
32 - 36 Βιογραφικά στοιχεία και αλληλεπίδραση με άλλους προφήτες.
37 - 40 Υπόσχεση για απελευθέρωση και «η νέα διαθήκη» του Ιερεμία.
41 - 51 Σεδεκίας και πτώση της Ιερουσαλήμ
52 Αναπαραγωγή του Δ' Βασ 24,18-25,30.
Τελευταία ενημέρωση: 3 Σεπτεμβρίου 2015