Εισαγωγή στο βιβλίο των
ΚΡΙΤΩΝ

Το βιβλίο των Κριτών είναι το έβδομο βιβλίο της Βίβλου και της Tanakh. Στα Εβραϊκά ονομάζεται ספר שופטים, (σέφερ σοφτίμ) "το βιβλίο των σωτήρων", ενώ στα Αγγλικά ο τίτλος του βιβλίου είναι μετάφραση του ελληνικού· Judges.

Τα γεγονότα που περιγράφονται τοποθετούνται στην περίοδο μεταξύ 14ου και 11ου αι. π.Κ.Χ., αν και οι χρονολογίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με περιγραφές στο Δ′ Βασιλειών και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Πάντως το βιβλίο πρέπει να γράφτηκε την περίοδο της Βαβυλώνιας Αιχμαλωσίας και πιθανώς αποτελεί ενιαίο έργο με τον Ιησού του Ναυή και τα βιβλία των Βασιλειών. Παραδοσιακά πάντως συγγραφέας του βιβλίου θεωρείται ο Σαμουήλ.

Το βιβλίο είναι συνέχεια του Ιησού του Ναυή και αποτελείται από μια σειρά επαναλαμβανόμενων περιστατικών: Οι Ισραηλίτες προδίδουν την διαθήκη τους με τον Γιαχβέ και εκείνος τους παραδίδει στους εχθρούς του. Έπειτα ανταποκρίνεται στα δεινά τους στέλνοντας ήρωες, "κριτές", για να τους απελευθερώσουν. Όμως μετά από λίγο οι Ισραηλίτες ξαναμαρτάνουν και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Θεματικά το βιβλίο διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 3,6 Εισαγωγή: Οι Ισραηλίτες λατρεύουν άλλους θεούς και παραδίδονται στους εχθρούς τους μέχρι να σωθούν από υπέρμαχους του Γιαχβέ
3,7 - 3,11 Ο Κριτής Γονοθιήλ
3,12 - 3,29 Ο Κριτής Αώδ
4 - 5 Η Δεβώρρα και ο Βαράκ
9 Ο Αβιμελέχ
11 - 12,7 Ο Κριτής Ιεφθαέ
13 - 16 Ο Κριτής Σαμψών
17 - 18 Τα είδωλα του Μιχαία
19 - 21 Ο Γαβαά και η παλακίδα

Το βιβλίο αυτό περιέχει δύο σημαντικές φιγούρες: Τον Σαμψών, του οποίου η ιστορία με τη Δαλιδά έχει μείνει παροιμιώδης και έναν από τους σημαντικότερους, ανεξάρτητους από ανδρική εξουσία, γυναικείους χαρακτήρες της Βίβλου: την προφήτισσα Δεββώρα.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2014