Εισαγωγή στην
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

Η επιστολή Ιερεμίου απευθύνεται στους Ιουδαίους λίγο πριν την μετοικεσία τους στην Βαβυλώνα. Στην Καθολική και Προτεσταντική Βίβλο είναι το 6ο κεφάλαιο του Βιβλίου του Βαρούχ (ο Βαρούχ ήταν ο γραμματέας του Ιερεμία). Οι περισσότεροι μελετητές της Βίβλου θεωρούν ότι δεν γράφτηκε από τον Ιερεμία αφού γράφτηκε μετά το 540 π.Κ.Χ. (επίσης δεν είναι επιστολή, άρα ο τίτλος του βιβλίου είναι τελείως λάθος).

Τελευταία ενημέρωση: 3 Σεπτεμβρίου 2015