Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΜΙΧΑΙΑ

Το βιβλίο του Μιχαία είναι το τρίτο της ομάδας των μικρών προφητών στην ορθόδοξη Παλαιά Διαθήκη και το έκτο στην καθολική Παλαιά Διαθήκη και την ιουδαϊκή Βίβλο. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μιχαίας έζησε τον 6ο αι. π.Κ.Χ. στο Νότιο Βασίλειο (Ιούδας) και κήρυττε στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Το ύφος του Μιχαία δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετικό από αυτό του Ωσηέ και του Αμώς. Το σύντομο βιβλίο με τις προφητείες του χωρίζεται σε δύο μέρη (κεφ. 1-4 και 5-7) με ουσιωδώς ίδια δομή: περιγραφή τρεχουσών και υπόσχεση βιβλικών καταστροφών για «την γενιά του Ιακώβ» (οι Ισραηλίτες παρομοιάζονται με ζώα που σφάχτηκαν, γδάρθηκαν κι έγιναν σούπα από τους ηγέτες τους στους στ. 3,2-3), έμφαση στην ουσία και όχι στον τύπο του Νόμου και μελλοντική αποκατάσταση-συγχώρεση για όποιον έχει απομείνει. Συγκεκριμένα αποσπάσματα στρέφονται εναντίον των αρχόντων και των ψευδοπροφητών της εποχής εκείνης, στα πλαίσια της στάσης του ιουδαϊκού και αργότερα του χριστιανικοί ιερατείου σε διαχρονικά ζητήματα όπως η σχέση με τους κοσμικούς άρχοντες και η αντιμετώπιση των ανταγωνιστών.

Πέρα από τις γνωστές άγριες εικόνες, η όλη ερμηνεία και αυτού του μικρού προφήτη εντάσσεται στην προσπάθειας εδραίωσης συνέχειας μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι γνωστός ως «προφήτης της ειρήνης» εξαιτίας χωρίων όπως το 5,3 ("όταν έρθει [ο Μεσσίας], θα τους [τους Ισραηλίτες] καθοδηγήσει και θα τους προστατέψει με την ισχύ του […]. Θα ζήσουν ασφαλείς γιατί όλοι οι λαοί θα δουν την μεγαλοπρέπειά του. Θα φέρει την ειρήνη»), που προφητεύουν τον ερχομό του Iουδαίου, κοσμικού Μεσσία από τη Βηθλεέμ, την κοιτίδα της γενιάς του βασιλιά Δαβίδ και τα οποία αργότερα επανερμηνεύτηκαν από τους χριστιανούς ως προφητείες για την δική τους εκδοχή του θεανθρώπινου, μεταφυσικού Μεσσία, τον Ιησού-Εμμανουήλ και για την ειρήνη στο «τέλος των ημερών». Οι χριστιανοί παρουσιάζονται ως «νέος Ισραήλ» και η κυριολεκτική ειρήνη και ασφάλεια για τους Ισραηλίτες που υπόσχεται το κείμενο ερμηνεύεται αόριστα ως αιώνια, παγκόσμια ειρήνη. Χωρία όπως ο στ. 5,2, με την υπόσχεση επανένωσης των Ισραηλιτών, δείχνουν ξεκάθαρα τον αρχικό χαρακτήρα της προφητείας για τον Μεσσία, που οι Ιουδαίοι περιμένουν και θα συνεχίσουν μάταια να περιμένουν να πραγματοποιηθεί μιας και η επανένωσή τους έχει ήδη γίνει στα πλαίσια του σημερινού κράτους του Ισραήλ.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2014