Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΝΕΕΜΙΑ

Το βιβλίο του Νεεμία είναι βιβλίο της Tanakh και της Παλαιάς Διαθήκης των χριστιανικών θρησκειών. Αρχικά το βιβλίο του Έσδρα Β′ και του Νεεμία αποτελούσαν ένα αδιαίρετο βιβλίο αλλά τελικά χωρίστηκαν κατά τον 3ο αι. μ.Κ.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση γράφτηκε από τον ίδιο τον Νεεμία, οινοχόο του βασιλιά των Περσών, Αρταξέρξη, τον οποίο και έστειλε ο βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ για να ξαναχτίσει τα τείχη της και να την επανακατοικήσει (εκτυλίσσεται κατά τα τέλη του 5ου αι. π.Κ.Χ.)

Θεματικά το βιβλίο διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 6 Ανέγερση του τείχους της Ιερουσαλήμ
7 - 9 Ανάγνωση του Νόμου από τον Έσδρα και προσευχή
10 - 11 Η Ιερουσαλήμ ξανακατοικείται
12 Εγκαίνια του τείχους
13 Επιστροφή του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ και τελευταίες μεταρρυθμίσεις
Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2014