Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΟΒΔΙΟΥ

Το βιβλίο του Οβδιού είναι το πέμπτο της σειράς των Προφητών στην ορθόδοξη Παλαιά Διαθήκη και το τέταρτο στην αντίστοιχη ομάδα της ιουδαϊκής Βίβλου και της KJV. Μικρό ακόμα και για τα δεδομένα των "μικρών προφητών", το βιβλίο αυτό αποτελείται από μόλις 21 στίχους, στους οποίους προαναγγέλεται η καταστροφή των Εδωμιτών, ενός λαού γειτονικού ως προς τους Ιουδαίους και τους Ισραηλίτες κατά την εποχή πριν την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Οι Εδωμίτες είναι συγγενικός λαός με τους Ισραηλίτες και το κεφάλαιο 36 της Γένεσης αφορά την γενεαλογία του Εδώμ-Ησαύ, προπάτορά τους και αδερφού του Ισραήλ-Ιακώβ.

Ο Θεός του Οβδιού δεν είναι ο θεός της σκληρής αγάπης, δικαιοσύνης και τελικής αποκατάστασης όπως αυτός των Ωσηέ, Αμώς και Μιχαία αλλά θυμίζει ξανά τον πολεμικό Θεό της Πεντάτευχου. Οι Εδωμίτες θα εξολοθρευτούν, όσοι επιζήσουν θα υποδουλωθούν και η γη τους θα μοιραστεί μεταξύ των φυλών του Ισραήλ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου (1,16-20).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2013