τα βιβλία της
ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ′
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΜΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ
ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ′