Εισαγωγή στο βιβλίο του
ΤΩΒΙΤ

Το βιβλίο του Τωβίτ (στα εβραϊκά: טובי Τομπί ή και βιβλίο του Τωβία: טוביה Τωβία) Περιλαμβάνεται στον κανόνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ως δευτεροκανονικό στης Καθολικής ενώ θεωρείται απόκρυφο από την Προτεσταντική και Αγγλικανική Εκκλησία διότι δεν συμπεριλμβανόταν στην Tanakh (εβραϊκή Βίβλο). Σύμφωνα με την παράδοση γράφτηκε τον 8ο αι. π.Κ.Χ., δηλαδή κατά την εποχή στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα που περιγράφει, αλλά έχει τόσα ιστορικά σφάλματα που καθιστούν αυτήν την εκδοχή εξαιρετικά απίθανη. Οι περισσότεροι μελετητές σήμερα θεωρούν ότι γράφτηκε ανάμεσα στο 225 και το 175 π.Κ.Χ.

Το βιβλίο περιγράφει την ιστορία του ευσεβούς Τωβίτ και του γιου του Τωβία που έζησαν τον 8ο αι. π.Κ.Χ.

Θεματικά το βιβλίο διαρθρώνεται ως εξής:

1 - 3 Τωβίτ και Σάρρα
4 - 12 Τωβίας
13 - 14 Προσευχή και επίλογος
Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2014